Aylıq icmal

2024-cü ilin aprel ayında Respublikanın yerli və tranzit çaylarında mövcud vəziyyət və Kür çayının aşağı axınında duzluluğun dəyişməsi

Aprel ayında çaylarda adətən gursulu dövr müşahidə olunur. Dağlıq ərazilərə yağın qarın əriməsi və yağan yağışlarla əlaqədar çaylarda sululuq artır və bəzən qısamüddəli sel hadisələri müşahidə olunur.
Aprel ayında havanın orta aylıq temperaturu Balakən-Şəki bölgəsində normadan 4,80 yuxarı (2023-cü ildə 1,90 yuxarı), Oğuz-Qəbələ bölgəsində 4,80 yuxarı (2023-cü ildə 2,40 yuxarı), Quba-Xaçmaz bölgəsində 3,30 yuxarı (2023-cü ildə 4,30 yuxarı), Daşkəsən-Gədəbəy bölgəsində 4,70 yuxarı (2023-cü ildə 4,10 yuxarı), Lənkəran-Astara bölgəsində 3,40 yuxarı (2023-cü ildə 2,00 yuxarı), Naxçıvan MR ərazisində isə 3.90 yuxarı (2023-cü ildə 1,80 yuxarı) olmuşdur.

Ay ərzində Balakən-Şəki bölgəsinə düşən yağıntının miqdarı normanın 31-47%-ni (2023-ci ildə 61-93%-ni), Oğuz-Qəbələ bölgəsində 34-41%-ni (2023-cü ildə 47-51%-ni), Quba-Xaçmaz bölgəsində 14%-ni (2023-cü ildə 51-54%-ni), Daşkəsən-Gədəbəy bölgəsində 54-73%-ni (2023-cü ildə 46-56%-ni), Lənkəran-Astara bölgəsində 32-62%-ni (2023-cü ildə 29-65%-ni ), Naxçıvan MR ərazisində isə 45-94%-ni (2023-cü ildə 83-128%-ni) təşkil etmişdir.

Respublikanın yerli çaylarında sululuğun dəyişməsi
Ay ərzində Böyük Qafqazın ərazisindən axan Balakənçayda sululuq normanın 135 %-ni (2023-də 103 %-ni), Kişçayda 135%-ni (2023-də 108%-ni), Talaçayda 110 %-ni (2023-də 89 %-ni), Dəmiraparançayda 100 %-ni (2023-də 74 %-ni), Kürmükçayda 69 %-ni (2023-də 104 %-ni), Vəlvələçayda 63%-ni (2023-də 70%-ni), təşkil etmişdir.
Kiçik Qafqazın ərazisindən axan Gəncəçayda sululuq normanın 136%-ni (2023-də 33 %-ni), Zəyəmçayda 94 %-ni (2023-də 74%-ni), Kürəkçayda 45%-ni (2023-də 17 %-ni) təşkil etmişdir.
Lənkəran-Astara bölgəsindən axan Lənkərançayda sululuq normanın 24%-ni (2023-də 19%-ni), Viləşçayda isə 23%-ni (2023-də 13 %-ni) təşkil etmişdir.

Tranzit çaylarda sululuğun dəyişməsi
Kür çayının Qıraqkəsəmən məntəqəsində ay ərzində suyun səviyyəsində 44 sm artım müşahidə olunmuşdur. Orta aylıq su sərfi 493 m3/s olmaqla normanın 85 %-ni təşkil etmişdir ki, bu da 2023-cü ilin müvafiq dövrü ilə müqayisədə 39 % çoxdur.
Aprel ayında gündəlik orta su sərfinin 2023-cü il və çoxillik norma ilə müqayisədə dəyişməsi aşağıdakı qrafikdə verilib.


Qanıx çayının Cəlayir məntəqəsində suyun səviyyəsində 15 sm azalma müşahidə olunmuşdur. Orta aylıq su sərfi 158 m3/s olmaqla normanın 93%-ni təşkil etmişdir ki, bu da 2023-cü ilin müvafiq dövrü ilə müqayisədə 87% çoxdur.
Aprel ayında gündəlik orta su sərfinin 2023-cü il və çoxillik norma ilə müqayisədə dəyişməsi aşağıdakı qrafikdə verilib.


Kür çayının aşağı axınında səviyyənin dəyişməsi

Kür çayının Surra məntəqəsində suyun səviyyəsi aprelin 1-dən 15-dək 105 sm artmış, 16-dan 30-dək isə 98 sm azalmışdır. Orta aylıq su sərfi 293 m3/san olmaqla normanın 47 %-ni təşkil etmişdir ki, bu da 2023-cü ilin müvafiq dövrü ilə müqayisədə 2,1 dəfə çoxdur.
Aprel ayında gündəlik orta səviyyənin 2023-cü il ilə müqayisədə dəyişməsi aşağıdakı qrafikdə verilib.


Kür çayının Şirvan məntəqəsində suyun səviyyəsi aprelin 1-dən 18-dək 85 sm artmış, 19-dan 30-dək isə 89 sm azalmışdır.
Aprel ayında gündəlik orta səviyyənin 2023-cü il ilə müqayisədə dəyişməsi aşağıdakı qrafikdə verilib.


Kür çayının Bankə məntəqəsində suyun səviyyəsi aprelin 1-dən 17-dək 44 sm artmış, 18-dən 30-dək isə 31 sm azalmışdır.
Aprel ayında gündəlik orta səviyyənin 2023-cü il ilə müqayisədə dəyişməsi aşağıdakı qrafikdə verilib.


Kür çayının aşağı axınında duzluluğun dəyişməsi


Kür çayının Bankə məntəqəsində ay ərzində orta duzluluq 0,4 q/l olmaqla 2023-cü il ilə müqayisədə 0,3 q/l az olub.
Aprel ayında gündəlik suyun duzluluğunun 2023-cü il ilə müqayisədə dəyişməsi aşağıdakı qrafikdə verilib.