Aylıq icmal

2022-ci ilin oktyabr ayında Respublikanın yerli və tranzit çaylarında mövcud vəziyyət və Kür çayının aşağı axınında duzluluğun dəyişməsi

  Oktyabr ayında aylıq yağıntının miqdarı iqlim normasına yaxın və az olmuşdur. Ayın 18-də yağan intensiv yağış nəticəsində Oğuz rayonu ərazisindən axan Əyriçay-Başdaşağıl məntəqəsindən qısamüddətli sel keçmişdir (2021-ci ilin oktyabr ayında beş sel hadisəsi qeydə alınmışdır).
Ay ərzində Balakən-Şəki bölgəsinə düşən yağıntının miqdarı normanın 72-90%-ni (2021-ci ildə 112-142%-ni), Oğuz-Qəbələ bölgəsində 58-61%-ni (2021-ci ildə 87-124%-ni), Quba-Xaçmaz bölgəsində 69-129%-ni (2021-ci ildə 148-158%-ni), Daşkəsən-Gədəbəy bölgəsində 23-49%-ni (2021-ci ildə 94-115%-ni), Lənkəran-Astara bölgəsində 82-113%-ni (2021-ci ildə 38-137%-ni) , Naxçıvan MR ərazisində isə 34-71%-ni (2021-ci ildə 47-96%-ni) təşkil etmişdir.
Havanın orta aylıq temperaturu Balakən-Şəki bölgəsində normadan 3,00 yuxarı ( 2021-ci ildə 1,10 aşağı), Oğuz-Qəbələ bölgəsində 3,20 yuxarı (2021-ci ildə 0,90 aşağı), Quba-Xaçmaz bölgəsində 4,00 yuxarı (2021-ci ildə 0,60 yuxarı), Daşkəsən-Gədəbəy bölgəsində 2,80 yuxarı (2021-ci ildə 1,10 aşağı), Lənkəran-Astara bölgəsində 2,40 yuxarı (2021-ci ildə 1,30 aşağı ), Naxçıvan MR ərazisində isə 2,50 yuxarı (2021-ci ildə 2,50 aşağı) olmuşdur.

Respublika çaylarında sululuğun dəyişməsi

 Ay ərzində Böyük Qafqazın ərazisindən axan Balakənçay və Kürmükçayda sululuq normadan orta hesabla 16% çox, Talaçay və Dəmiraparançayda 30% az, Vəlvələçay və Kişçayda isə normaya yaxın olmuşdur. 2021-ci il ilə müqayisədə Balakənçayda sululuq 91%, Kişçay və Kürmükçayda 20%, Vəlvələçay, Talaçay və Dəmiraparançayda isə orta hesabla 7% çox olmuşdur.
Kiçik Qafqazın ərazisindən axan Zəyəmçayda sululuq normadan 8% çox, Kürəkçayda isə 78% az olmuşdur. 2021-ci il ilə müqayisədə Zəyəmçayda sululuq 36% çox, Kürəkçayda isə 67% az olmuşdur.
Lənkəran-Astara bölgəsindən axan Lənkərançay və Viləşçayda sululuq normadan orta hesabla 70 % az olmuşdur. 2021-ci il ilə müqayisədə Lənkərançayda 8 % çox, Viləşçayda isə 5% az olmuşdur.

Tranzit çaylarda sululuğun dəyişməsi

 Kür çayının Qıraqkəsəmən məntəqəsində ay ərzində suyun səviyyəsində 17 sm artım müşahidə olunmuşdur. Orta aylıq su sərfi 148 m3/s olmaqla normanın 91 %-ni təşkil etmişdir ki, bu da 2021-ci ilin müvafiq dövrü ilə müqayisədə 27 % azdır.
Oktyabr ayında gündəlik orta su sərfinin 2021-ci il və çoxillik norma ilə müqayisəsi aşağıdakı qrafikdə verilmişdir.


 Qanıx çayının Cəlayir məntəqəsində ay ərzində suyun səviyyəsində 35 sm artım müşahidə olmuşdur. Orta aylıq su sərfi 30,2 m3/s olmaqla normanın 32 %-ni təşkil etmişdir ki, bu da 2021-ci ilin müvafiq dövrü ilə müqayisədə 5,3 dəfə azdır.
Oktyabr ayında gündəlik orta su sərfinin 2021-ci il və çoxillik norma ilə müqayisəsi aşağıdakı qrafikdə verilmişdir.


Kür çayının aşağı axınında səviyyənin dəyişməsi

 Kür çayının Surra məntəqəsində ay ərzində suyun səviyyəsi 40 sm azalmışdır. Orta aylıq su sərfi 92,4 m3/san olmaqla normanın 25 %-ni təşkil etmişdir ki, bu da 2021-ci ilin müvafiq dövrü ilə müqayisədə 18% çoxdur.
Oktyabr ayında gündəlik orta səviyyənin 2021-ci il ilə müqayisəsi aşağıdakı qrafikdə verilmişdir.


 Kür çayının Şirvan məntəqəsində ay ərzində suyun səviyyəsi 20 sm azalaraq orta səviyyə 126 sm təşkil etmişdir ki, bu da 2021-ci ilin müvafiq dövrü ilə müqayisədə 10 sm çoxdur.
Oktyabr ayında gündəlik orta səviyyənin 2021-ci il ilə müqayisəsi aşağıdakı qrafikdə verilmişdir.


  Kür çayının Bankə məntəqəsində ay ərzində suyun səviyyəsi 24 sm azalaraq orta səviyyə 84 sm təşkil etmişdir ki, bu da 2021-ci ilin müvafiq dövrü ilə müqayisədə 28 sm azdır.
Oktyabr ayında gündəlik orta səviyyənin 2021-ci il ilə müqayisəsi aşağıdakı qrafikdə verilmişdir.


Kür çayının aşağı axınında duzluluğun dəyişməsi

 Kür çayının Bankə məntəqəsində ay ərzində orta duzluluq keçən ilə yaxın olmaqla 0,6 q/l təşkil etmişdir.
Oktyabr ayında Kür çayının Bankə məntəqəsində gündəlik suyun duzluluğunun 2021-ci il ilə müqayisəsi aşağıdakı qrafikdə verilmişdir.