Aylıq icmal

2023-cü ilin noyabr ayında Respublikanın yerli və tranzit çaylarında mövcud vəziyyət və Kür çayının aşağı axınında duzluluğun dəyişməsi

Ay ərzində Balakən-Şəki bölgəsinə düşən yağıntının miqdarı normanın 44-49%-ni (2022-ci ildə 37-43%-ni), Oğuz-Qəbələ bölgəsində 36-43%-ni (2022-ci ildə 35-80%-ni), Quba-Xaçmaz bölgəsində 78-151%-ni (2022-ci ildə 90-112%-ni), Daşkəsən-Gədəbəy bölgəsində 65-97%-ni (2022-ci ildə 36-48%-ni), Lənkəran-Astara bölgəsində 22-45%-ni (2022-ci ildə 61-127%-ni), Naxçıvan MR ərazisində isə 20-83%-ni (2022-ci ildə 38-161%-ni) təşkil etmişdir.

Yerli çaylarda sululuğun dəyişməsi
Ay ərzində Böyük Qafqazın ərazisindən axan Balakənçayda sululuq normanın 214%-ni, Kürmükçayda 150%-ni, Kişçayda 140%-ni, Vəlvələçayda 131%-ni, Dəmiraparançayda 108%-ni, Talaçayda 58%-ni təşkil etmişdir. 2022-ci il ilə müqayisədə Balakənçayda sululuq normadan 59%, Dəmiraparançayda 44%, Kişçayda 24%, Vəlvələçayda 12%, Talaçayda 3% çox, Kürmükçayda isə 15% az olmuşdur.
Kiçik Qafqazın ərazisindən axan Zəyəmçayda sululuq normanın 133%-ni, Gəncəçayda 66%-ni, Kürəkçayda 60%-ni təşkil etmişdir. 2022-ci il ilə müqayisədə Kürəkçayda sululuq normadan 3,0 dəfə çox, Gəncəçayda 53%, Zəyəmçayda isə 25% çox olmuşdur.
Lənkəran-Astara bölgəsindən axan Lənkərançayda sululuq normanın 13%-ni, Viləşçayda 10%-ni təşkil etmişdir. 2022-ci il ilə müqayisədə Viləşçayda 5,0 dəfə, Lənkərançayda isə 3,0 dəfə az olmuşdur.

Tranzit çaylarda sululuğun dəyişməsi
Kür çayının Qıraqkəsəmən məntəqəsində ay ərzində suyun səviyyəsində 10 sm artım müşahidə olunmuşdur. Orta aylıq su sərfi 175 m3/s olmaqla normanın 97 %-ni təşkil etmişdir ki, bu da 2022-ci ilin müvafiq dövrü ilə müqayisədə eynidir.
Noyabr ayında gündəlik orta su sərfinin 2022-ci il və çoxillik norma ilə müqayisədə dəyişməsi aşağıdakı qrafikdə verilmişdir.


Qanıx çayının Cəlayir məntəqəsində ay ərzində suyun səviyyəsində 5 sm azalma müşahidə olunmuşdur. Orta aylıq su sərfi 65,0 m3/s olmaqla normanın 72 %-ni təşkil etmişdir ki, bu da 2022-ci ilin müvafiq dövrü ilə müqayisədə 2,3 dəfə çoxdur.
Noyabr ayında gündəlik orta su sərfinin 2022-ci il və çoxillik norma ilə müqayisədə dəyişməsi aşağıdakı qrafikdə verilmişdir.


Kür çayının aşağı axınında səviyyənin dəyişməsi

Kür çayının Surra məntəqəsində ay ərzində suyun səviyyəsi 25 sm artmışdır. Orta aylıq su sərfi 108 m3/san olmaqla normanın 25 %-ni təşkil etmişdir ki, bu da 2022-ci ilin müvafiq dövrü ilə müqayisədə 41% çoxdur.
Noyabr ayında gündəlik orta səviyyənin 2022-ci il ilə müqayisədə dəyişməsi aşağıdakı qrafikdə verilmişdir.


Kür çayının Şirvan məntəqəsində ay ərzində suyun səviyyəsi 18 sm artaraq orta səviyyə 127 sm təşkil etmişdir ki, bu da 2022-ci ilin müvafiq dövrü ilə müqayisədə 22 sm çoxdur.
Noyabr ayında gündəlik orta səviyyənin 2022-ci il ilə müqayisədə dəyişməsi aşağıdakı qrafikdə verilmişdir.


Kür çayının Bankə məntəqəsində ay ərzində suyun səviyyəsi 95 sm artaraq orta səviyyə 102 sm təşkil etmişdir ki, bu da 2022-ci ilin müvafiq dövrü ilə müqayisədə 25 sm çoxdur.
Noyabr ayında gündəlik orta səviyyənin 2022-ci il ilə müqayisədə dəyişməsi aşağıdakı qrafikdə verilmişdir.


Kür çayının aşağı axınında duzluluğun dəyişməsi

Kür çayının Bankə məntəqəsində ay ərzində orta duzluluq 0,6 q/l olmuşdur (2022-ci ildə 0,7 q/l olub).
Noyabr ayında Kür çayının Bankə məntəqəsində gündəlik duzluluğun 2022-ci il ilə müqayisədə dəyişməsi aşağıdakı qrafikdə verilmişdir.