Oktyabr ayı üçün Xəzər dənizinin hidrometeoroloji şəraitinin təhlili

    

       Oktyabr ayında Xəzər dənizinin Azərbaycan sektorunda dənizin orta aylıq səviyyəsi Baltik sistemi ilə -28,48 mBS, maksimal səviyyə -27,80 mBS, minimal səviyyə isə -28,89 mBS təşkil etmişdir. 2023 cü- ilin oktyabr ayında Neft Daşları İHMS – də səviyyənin orta aylıq qiyməti -28,82 mBS olmuşdur. Keçən ilin oktyabr ayı (-28,57 mBS) ilə müqayisədə səviyyədə 25 sm enmə  müşahidə olunmuşdur.

         Oktyabr ayında açıq dənizdə maksimal sürəti 27 m/s, Abşeron yarımadasında  isə 26 m/san olan şimal küləkləri qeydə alınmışdır.

       Xəzərin Azərbaycan sektorunda oktyabr ayında açıq dəniz akvatoriyasında dənizdalğalarının orta hündürlüyü 1,8 m, maksimal hündürlüyü isə 4,4 m olmuşdur.

            Oktyabr ayında açıq dənizdə Neft Daşları İDHMS-da dəniz suyunun orta temperaturu 20,2°C,
maksimal temperaturu 24,0°C, minimal temperaturu isə 17,8°C; Çilov DHMS-da orta temperatur 17,9°C,
maksimal temperatur 23,1°C, minimal temperatur isə 14,0°C olmuşdur.

         Dəniz suyunun orta duzluluğu 9-12‰ arasında tərəddüd edir. Yay aylarında 11-12‰ arasındadır. Baxılan zaman intervalında duzluluğun orta qiyməti 10,08‰ təşkil etmişdir. Keçən ilin oktyabr ayı ilə (10,27‰) müqayisədə duzluluğun orta kəmiyyətində 0,19‰ azalma müşahidə olunmuşdur.