Oktyabr ayı üçün Xəzər dənizinin hidrometeoroloji şəraitinin təhlili

    Oktyabr ayında Xəzər dənizinin Azərbaycan sektorunda dənizin orta aylıq səviyyəsi Baltik sistemi ilə  -28,32 mBS, maksimal səviyyə -27,84 mBS, minimal səviyyə isə  -28,67 mBS təşkil etmişdir. 2022 ci- ilin oktyabr ayında Neft Daşları İHMS – də səviyyənin orta aylıq qiyməti -28.57 mBS olmuşdur. Keçən ilin oktyabr ayı (-28.30 mBS) ilə müqayisədə səviyyədə 27 sm enmə müşahidə olunmuşdur.

      Oktyabr ayında açıq dənizdə maksimal sürəti 22 m/san , Abşeron yarımadasında  isə 30 m/san olan şimal-qərb küləkləri qeydə alınmışdır.

     Xəzərin Azərbaycan sektorunda oktyabr ayında açıq dəniz akvatoriyasında dəniz dalğalarının orta hündürlüyü 1,6 m, maksimal hündürlüyü isə 3,8 m olmuşdur.

      Oktyabr ayında açıq dənizdə dəniz suyunun orta temperaturu 20,3°C, maksimal temperaturu 24,0°C, minimal temperaturu isə 16,1°C olmuşdur.

     Dəniz suyunun orta duzluluğu 9-12‰ arasında tərəddüd edir. Yay aylarında 11-12‰ arasındadır. Baxılan zaman intervalında duzluluğun orta qiyməti 10,27‰ təşkil etmişdir. Keçən ilin oktyabr ayı ilə (9,96‰) müqayisədə duzluluğun orta kəmiyyətində 0.31‰ artma müşahidə olunmuşdur.