Aprel ayı üçün Xəzər dənizinin hidrometeoroloji şəraitinin təhlili

  Aprel ayında Xəzər dənizinin Azərbaycan sektorunda dənizin orta aylıq səviyyəsi Baltik sistemi ilə -28,68 mBS, maksimal səviyyə -28,44 mBS, minimal səviyyə isə -28,97 mBS təşkil etmişdir. 2024 cü- ilin aprel ayında Neft Daşları İDHMS – da səviyyənin orta aylıq qiyməti -28,86 mBS olmuşdur. Keçən ilin aprel ayı (-28,66 mBS) ilə müqayisədə səviyyədə 20 sm azalma müşahidə olunmuşdur.

  Aprel ayında açıq dənizdə maksimal sürəti 26 m/s şimal, şimal-qərb, Abşeron yarımadasında isə 30 m/san olan cənub küləkləri qeydə alınmışdır.

  Xəzərin Azərbaycan sektorunda aprel ayında açıq dəniz akvatoriyasında dəniz dalğalarının orta hündürlüyü 1,2 m, maksimal hündürlüyü isə 3,4 m olmuşdur.

   Aprel ayında açıq dənizdə Neft Daşları İDHMS-da dəniz suyunun orta temperaturu 12,9°C, maksimal temperaturu 19,8°C, minimal temperaturu isə 8,8°C; Çilov DHMS-da orta temperatur 16,0°C, maksimal temperatur 24,8°C, minimal temperatur isə 10,2°C olmuşdur.

  Dəniz suyunun orta duzluluğu 9-12 ‰ arasında tərəddüd edir. Yay aylarında 11-12 ‰ arasındadır. Baxılan zaman intervalında duzluluğun orta qiyməti 10,99 ‰ təşkil etmişdir. Keçən ilin aprel ayı ilə (10,23 ‰) müqayisədə duzluluğun orta kəmiyyətində 0,76 ‰ artma müşahidə olunmuşdur.