Dekabrın 01-də Respublika çaylarında və Tranzit çaylarda mövcud vəziyyət

çay
Dekabrın 01-də Lənkəran-Astara bölgəsindən axan Təngərüdçay-Vaqo məntəqəsində suyun səviyyəsində 15 sm, Lənkərançay-Sifidorda 4 sm, Viləşçay-Şıxlarda 2 sm, o cümlədən Böyük Qafqazın ərazisindən axan Vəlvələçay-Təngəaltı və Kiçik Qafqazın ərazisindən axan Zəyəmçay-Ağbaşlar, Gəncəçay-Zurnabad 1 sm artım qeydə alınmış, Kürəkçay-Toğana, Şəmkirçay-Qalakənd məntəqələrində isə suyun səviyyəsində dəyişiklik müşahidə olunmamışdır.

Kür-Qıraqkəsəmən məntəqəsində suyun səviyyəsində 2 sm azalma qeydə alınmışdır. Hazırda məntəqədə su sərfi 180 m3/s qeydə alınır ki, bu da ongünlük normanın 115 % ni təşkil edir. 2021-ci ilin müvafiq dövründə bu rəqəm 160 m3/s olmaqla, ongünlük normanın 102 % ni təşkil etmişdir. Hazırda sululuq keçən il ilə müqayisədə 13 % çoxdur.
Məntəqədə orta və maksimal su sərfi 30 noyabrda 185 m3/san təşkil etmişdir.

Qanıx-Cəlayir məntəqəsində suyun səviyyəsində 1 sm artım qeydə alınmışdır. Hazırda məntəqədə su sərfi 28,7 m3/s qeydə alınır ki, bu da ongünlük normanın 37 % ni təşkil edir. 2021-ci ilin müvafiq dövründə bu rəqəm 50,0 m3/s olmaqla, ongünlük normanın 65 %-ni təşkil etmişdir. Hazırda sululuq keçən il ilə müqayisədə 43 % azdır.
Məntəqədə orta və maksimal su sərfi 30 noyabrda 28,5 m3/san təşkil etmişdir.

Kür çayının aşağı axınında vəziyyət

Kür-Surra məntəqəsində suyun səviyyəsində 10 sm artım qeydə alınmışdır. Hazırda məntəqədə su sərfi 102 m3/san qeydə alınır ki, bu da ongünlük normanın 21 % ni təşkil edir. 2021-ci ilin müvafiq dövründə bu rəqəm 66,5 m3/s olmaqla, ongünlük normanın 14 %-ni təşkil etmişdir. Hazırda sululuq keçən il ilə müqayisədə 53 % çoxdur.
Məntəqədə orta su sərfi 30 noyabrda 95,0 m3/san, maksimal su sərfi 30 noyabr saat 20:00-da 96,0 m3/san təşkil etmişdir.

Kür-Şirvan məntəqəsində suyun səviyyəsi 2 sm artmış və səviyyə 115 sm olmuş (2021-ci ildə səviyyə 103 sm təşkil etmişdir), məntəqədə orta və maksimal səviyyə 30 noyabrda 113 sm təşkil etmişdir.

Kür-Bankə məntəqəsində suyun səviyyəsi 4 sm azalmış və səviyyə 101 sm olmuş (2021-ci ildə səviyyə 107 sm təşkil etmişdir), məntəqədə orta səviyyə 30 noyabrda 104 sm, maksimal səviyyə 30 noyabr saat 08:00-da 105 sm təşkil etmişdir.