Sentyabrın 26-da Respublika çaylarında və Tranzit çaylarda mövcud vəziyyət

çay
Sentyabrın 26-da Böyük Qafqazın ərazisindən axanVəlvələçay-Təngəaltı məntəqəsində suyun səviyyəsi 127 sm, su sərfi 4,70 m3/s, Qudiyalçay-Qımılda 57 sm, su sərfi  7,38m3/s, Katexçay-Qəbizdə137 sm, su sərfi 8,00 m3/s,Əyriçay-Ağyazıda 209 sm, su sərfi 12,9 m3/s, Pirsaatçay-Poladlı 51 sm, su sərfi 3,80 m3/s, Kiçik Qafqazın ərazisindənaxan Zəyəay-Ağbaşlarda 81 sm, su sərfi 4,20 m3/s,Kürəkçay-Toğanada 126 sm, su sərfi 1,09 m3/s Lənkəran-Astara bölgəsindən axan Lənkərançay-Sifidor məntəqəsində suyun səviyyəsi 76 sm, su sərfi 2,30 m3/s, Viləşçay-Şıxlar 44sm, su sərfi 0,65 m3/s, Təngərüdçay-Vaqo məntəqəsinisəsuyun səviyyəsi 84 sm təşkil etmişdir.
 
Kür-Qıraqkəsəmən məntəqəsində suyun səviyyəsi 269 sm, su sərfi 200 m3/s qeydə alınır ki, bu da ongünlük normanın144 %-ni təşkil edir.
 
Qanıx-Cəlayir məntəqəsində suyun səviyyəsi 641 sm, su sərfi 125 m3/s qeydə alınır ki, bu da ongünlük normanın 130%-ni təşkil edir.
 
Kür çayının aşağı axınında vəziyyət
 
Kür-Surra məntəqəsində suyun səviyyəsi 469 sm, su sərf224 m3/san qeydə alınır ki, bu da ongünlük normanın 55 %-ni təşkil edir.
 
Kür-Şirvan məntəqəsində suyunviyyəsi 321 sm olmuşdur.