Aprelin 22-də Respublika çaylarında və Tranzit çaylarda mövcud vəziyyət

çay
Böyük Qafqazın ərazisindən axan Qaraçay-Rük məntəqəsində suyun səviyyəsi 3 sm, Katexçay-Qəbizdərə, Qudiyalçay-Qımılda 2 sm artmış, Qarasuçay-Zərdabda 13 sm, Əyriçay-Ağyazıda 1 sm azalmışdır.

Kiçik Qafqazın ərazisindən axan Gəncəçay-Zurnabad məntəqəsində suyun səviyyəsi 1 sm artmış, Şəmkirçay-Qalakənddə 4 sm , Zəyəmçay-Ağbaşlar, Əsrikçay-ƏsrikCırdaxanda 1 sm azalmış, Kürəkçay-Toğana məntəqəsində isə suyun səviyyəsi dəyişməmişdir.

Qarabağ və Şərqi Zəngəzur bölgəsindən axan Tərtərçay-Kəlbəcər məntəqəsində suyun səviyyəsi 1 sm artmış, Zabuxçay-Bozluda 7 sm, Tərtərçay-Vəngdə 5 sm, Tutqunçay-Comərddə 3 sm, Bəsitçay-Rəzdərədə 2 sm azalmış, Bərgüşadçay-Əliquluuşağı, Həkəriçay-Balasoltanlı məntəqələrində isə suyun səviyyəsi dəyişməmişdir.

Lənkəran-Astara bölgəsindən axan Lənkərançay-Sifidor məntəqəsində suyun səviyyəsi 2 sm, Viləşçay-Şıxlar, Təngərüdçay-Vaqoda isə 1 sm azalmışdır.

Naxçıvan MR ərazisindən axan Naxçıvançay-Qarababa məntəqəsində suyun səviyyəsi 4 sm, Gilançay-Nürgüt, Əlincəçay-Ərəfsədə isə 2 sm azalmışdır.

Kür-Qıraqkəsəmən məntəqəsində suyun səviyyəsi 11 sm artmış və su sərfi 665 m3/s qeydə alınmışdır ki, bu da ongünlük normanın 93 %-ni təşkil edir.

Qanıx-Cəlayir məntəqəsində suyun səviyyəsi 4 sm azalmış və su sərfi 159 m3/s qeydə alınmışdır ki, bu da ongünlük normanın 89%-ni təşkil edir.

Kür çayının aşağı axınında vəziyyət

Kür-Surra məntəqəsində suyun səviyyəsi 9 sm azalmış, su sərfi 335 m3/san qeydə alınmışdır ki, bu da ongünlük normanın 41 %-ni təşkil edir.

Kür-Şirvan məntəqəsində suyun səviyyəsi 8 sm, Kür-Salyanda 5 sm, Kür-Bankədə isə 2 sm azalmışdır.